31.01.2018

Redescobreix Eivissa en familia

Tot el que somia una família per a les seves vacances ho pot trobar a Eivissa: natura, historia, esdeveni- ments, relax, aventures, platja, gastronomia, esports, excursions, activitats a l’aire Iliure … i molt més. Eivis- sa compta amb temperatures suaus durant l’any i platges d’aigües cristal-lines que es poden gaudir en totes les estacions, a més de la fortificació renaixen tista més ben conservada de tota la Mediterrania, protegida per la Unesco amb la declaració de Patri- moni Mundial.

Eivissa és un viatge, un descobriment, una ciutat Ile- gendaria que dóna la benvinguda a nens i famílies amb un gran somriure. De fet, des del 2014, Eivissa és «Ciutat Amiga de la Infancia», reconeixement ator- gat per UNICEF als municipis que treballen per afa- vorir els drets i el benestar deis més petits i deis ado- lescents.

En la mateixa línia, I’aposta d’Eivissa pel Segell de Tu- risme Familiar garanteix als visitants poder gaudir d’un entorn natural privilegiat, qualitat de vida i totes les oportunitats culturals que ofereix una ciutat plena d’historia i que mira cap al futuro.

Descobreix amb els teus una ciutat monumental que conserva intactes els seus tlacos amb la historia i les seves tradicions, alhora que ha sabut mantenir l’alegria i el carácter cosmopolita d’una destinació banyada per la Ilum.

Eivissa representa una finestra oberta a la illusió tot l’any. A la tardor i a I’hivern, amb dies assolellats i temperatures agradables, les platges són I’escenari perfecte per als jocs a l’aire Iliure en família. A rnés, en aquests mesos i també a la primavera, hi ha orga- nitzat un ampli programa d’activitats lúdiques i espor- tives al costat del mar, que són gratultes amb reserva previa.

Una altra opció per als caps de setmana al matí són les visites familiars al Museu d’Art Contemporani i el Museu Puget, amb activitats especials per als més petits tot I’any.

Les famílies també tenen una altra cita imprescindi- ble al Puig des Molins, la Necrópolis més extensa i millor conservada del món, on també s’ofereixen ta- Ilers i activitats per a nens de forma periódica.

A Eivissa el dia s’aprofita al complet i quan cau la tarda, tampoc falten plans en família. Tots els dissab- tes de l’any, els nens i nenes quedaran fascinats amb la visita teatralitzada a Dalt Vila, que ajuda a com- prendre com es va realitzar el procés de construcció de les mural les i com transcorria la vida en l’epoca rena ixentista.

Impressionen els accessos pel Portal de Ses Taules o el Portal Nou i tot el recorregut fins als baluards -ara museus- de Sant Pere i Sant Jaume, amb espais in- teractius on també es pot descobrir la historia de les muralles i les armes que es van utilitzar en l’epoca.

Quina família no es fa una foto al costat deis canons de Dalt Vila? Quants nens i nenes han jugat en l’únic obelisc del món que ret homenatge als corsaris? Pocs espais són tan fascinants per a la imaginació i I’aventura com els que trobaran els més petits a Dalt Vila o al port d’Eivissa, on també hi ha una altra esta- tua única: un homenatge als hippies on una nena camina al costat del seu pare, símbol universal de to- lerancia i convivencia que al seu torn representa l’abracada de la ciutat als nens i les nenes.

A Eivissa el dia s’aprofita al complet i quan cau la tarda, tampoc falten plans en família. Tots els dissab- tes de l’any, els nens i nenes quedaran fascinats amb la visita teatralitzada a Dalt Vila, que ajuda a com- prendre com es va realitzar el procés de construcció de les mural les i com transcorria la vida en l’epoca rena ixentista.

Impressionen els accessos pel Portal de Ses Taules o el Portal Nou i tot el recorregut fins als baluards -ara museus- de Sant Pere i Sant Jaume, amb espais in- teractius on també es pot descobrir la historia de les muralles i les armes que es van utilitzar en l’epoca.
Quina família no es fa una foto al costat deis canons de Dalt Vila? Quants nens i nenes han jugat en l’únic obelisc del món que ret homenatge als corsaris? Pocs espais són tan fascinants per a la imaginació i I’aventura com els que trobaran els més petits a Dalt Vila o al port d’Eivissa, on també hi ha una altra esta- tua única: un homenatge als hippies on una nena camina al costat del seu pare, símbol universal de to- lerancia i convivencia que al seu torn representa l’abracada de la ciutat als nens i les nenes.

Efectivament, Eivissa és la ciutat on els nens passe- gen felices al costat deis adults, amb nous espais que permeten gaudir encara més a les famílies. La peatonalització del passeig de Vara de Rei ha conver- tit el cor de la ciutat en un Iloc de trobada i de jocs . Mentre els adults poden conversar en una terrassa, menjar, sopar o passejar, els més petits poden diver tir-se allunyats del perill del transit. La Placa del Pare, carrers de vianants del barri de Marina i la zona des Martell són punts de trobada permanents, així com els diferents pares infantils repartits per tota la ciutat.

El calendari d’esdeveniments per a famílies té diver- ses cites importants alllarg de l’any. Els nens són els protagonistes a Nadal, en la tradicional desfilada de Carnestoltes, en la Festa Medieval. La programació d’espectacles és constant en el centre cultural Can Ventosa i a I’estiu no falten concerts i cinema a I’aire Iliure gratuits i destinats a un públic familiar.

Fins i tot la ciutat és pionera a Espanya en oferir una guia de restaurants amics de la infancia, ‘apetits’, in- tegrada per 20 establiments on els nens són espe- cialment benvinguts.

Deixa’t sorprendre: Descobreix l’Eivissa mágica per als nens i les seves famílies.

Descarrega Eivissa en família PDF

Deixa un comentari

La teva adreça correu electrònic no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *