Museu-Necròpoli des Puig des Molins

La necròpoli millor conservada del Mediterrani, llar de la deessa Tanit

És la necròpoli més extensa i millor conservada de tot el món. Situada as Puig des Molins, va ser el cementeri de la ciutat d’Eivissa durant tota l’antiguitat.

Se situa a uns 500 m a ponent del puig de Vila, en el mateix lloc on està emplaçada la ciutat des de la seua fundació pels fenicis a la fi del segle VII a. de C. Com és habitual, a les ciutats fenícies l’espai dels vius i el dels morts eren propers, encara que separats per un accident geogràfic. El seu nom deriva dels molins de vent que van dominar el seu cim des d’almenys el segle XV, actualment en desús, i dels quals avui només en queden alguns. En un d’aquests molins van viure durant uns dies el poeta Rafael Alberti i la seua dona M. Teresa León durant la seua estada a l’illa, en juliol de 1936, just quan va esclatar la guerra civil espanyola.

El cementeri inicial, establert a final del segle VII a. de C. pels fenicis, ocupava una zona concreta a la part baixa del vessant i va experimentar un enorme creixement a causa del desenvolupament de la ciutat en èpoques púnica i romana.

Posteriorment els terrenys van ser utilitzats per a ús agrícola, el vessant va ser dividit en feixes on es van plantar oliveres, ametllers, garrovers i figueres, juntament amb els molins de vent.

Actualment, el vessant forma part del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera. La muntanya està coberta per una capa espessa de vegetació arbustiva i es calcula que només comptant les tombes d’època púnica, els hipogeus, n’hi ha unes 3.000. De tot el laberint de sepulcres, només 340 són visibles des de l’exterior. La major part pertanyen a l’època púnica i estan excavats en la roca, encara que únicament es visiten els denominats hipogeus de la mula, que van ser trobats de manera fortuïta l’any 1946.

Horari:

Dimarts a dijous: 09.00 a 15.00

Divendres: 09.00 a 15.00 i 17.00 a 20.00

Dissabtes: 09.00 a 14.00

Diumenges: 10.00 a 14.00

Dilluns i festius tancat.

Visites virtuals:

Museo Monográfico Puig des Molins: https://maef.eu/tour-virtual-museo-monografico-puig-des-molins/

 Sector nord-oeste necrópolis Puig des Molins:

https://maef.eu/tour-virtual-museo-monografico-puig-des-molins-2-2-2/

 Hipogeos subterráneos de la Mula de la necrópolis del Puig des Molins:

https://maef.eu/tour-virtual-hipogeos-de-la-mula/

Sepulcro megalítico de Ca na Costa (Formentera):

https://maef.eu/tour-virtual-museo-monografico-puig-des-molins-2-3/

 

Necrópolis del Puig Des Molins
Via Romana, 31
Tel. 971176090
https://maef.eu