Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera-Dalt Vila

La història de les Pitiüses des de l’antiguitat fins a la reconquesta

El Museu Arqueològic és la institució que conserva, investiga i exhibeix les restes materials del passat històric de les illes d’Eivissa i Formentera, les quals eren denominades pels autors clàssics “illes Pitiüses”, diferenciant-les de les “illes Balears”, Mallorca i Menorca.

Està emplaçat a la part alta de la ciutat antiga -Dalt Vila- a la plaça de la Catedral, on es troben el Castell, la casa del bisbe, la casa de la Cúria, l’antiga llotja avui convertida en el Mirador -des d’on visualment es domina la ciutat baixa (la Marina), el port i el modern eixample.

El museu està temporalment tancat per obres. Projecte de rehabilitació en curs.

Telèfon de contacte per a més informació: 971176090

Pàgina web: www.maef.eu