Baluard de Sant Pere

Centre s’interpretació sobre el sistema de construcció de les muralles

A les casamates del baluard es projecten diversos audiovisuals que ens mostren com va ser possible l’alçament d’una obra tan grandiosa com el recinte emmurallat de Dalt Vila. També s’hi pot contemplar una reproducció del sistema de bastimentada emprat per a l’obra.

La fortificació renaixentista va ser dissenyada per l’enginyer italià Giovanni Battista Calvi i conserva el seu traçat original des del segle XVI.