L’edifici del govern de l’illa, del segle XIII al XVIII

La Universitat, com a institució de govern local, va ser creada per concessió del rei Jaume II de Mallorca. Apareix ja com a òrgan definit i permanent en 1299; estava format per tres jurats, nomenats pels representants dels conqueridors, que alhora triaven deu consellers. La seu de la institució va estar en un edifici proper a l’església, de planta rectangular, cobert amb un enteixinat d’estil mudèjar, amb motius decoratius pintats entre els quals figuren els escuts policromats d’Eivissa i de la Corona d’Aragó.

L’edifici es va construir avançant-se a la muralla islàmica i, probablement, va ser aixecat al mateix temps o poc després que l’absis gòtic de la catedral. A la façana de llevant conserva un finestral gòtic que, segons sembla, es va construir durant unes reformes, esmentades en els llibres de comptes de la Universitat, efectuades a la fi del segle XV.

A principis del segle XVIII la seu va ser ampliada annexionant l’edifici del costat: la capella del Salvador. Posteriorment es va obrir una porta de comunicació interior sobre la qual es conserva la data de 1708 gravada a la llinda que recorda la unió dels dos edificis. Aquest lloc va servir de seu a la Universitat fins al 1728, any en què es va dissoldre en favor de l’Ajuntament creat arran del Decret de Nova Planta. Va continuar utilitzant-se com a casa consistorial fins al 1838 en què aquesta va ser traslladada al convent dels dominics.

La sala de la Universitat i la capella del Salvador, avui dia, formen part del Museu Arqueològic d’Eivissa. Recentment, durant les reformes de les instal·lacions, va ser excavat el subsòl de la sala, on s’ha trobat el parament exterior de la muralla islàmica i altres estructures arquitectòniques adossades a aquesta.

Actualment està tancat per obres.