Palau episcopal

L’antiga pabordia, seu del Bisbat des de 1782

La dotació de béns per a la parròquia de Santa Maria incloïa també un edifici per a residència dels responsables eclesiàstics: la pabordia. Es tracta d’una edificació que estava situada a ponent de l’església i al costat del carrer per on s’accedia a l’Almudaina (actual carrer de la Soledat), tal com figura en l’escriptura de dotació de l’Església tendida a Mallorca el 15 de setembre de 1235.

Amb la creació del Bisbat el 1782, l’antic edifici va ser condicionat per a residència episcopal. Patí aleshores una profunda transformació i es va ampliar considerablement; algunes dependències de l’antiga pabordia van quedar relegades com a magatzems als baixos del nou edifici, i encara se’n conserven algunes al costat del carrer de la Soledat. Sembla que a aquestes sales es refereix un document que, el 1423, les qualifica com a “antigues”.

Al segle XVIII es va construir el pis superior al qual s’accedeix mitjançant l’escalinata adossada a la muralla del castell, que fins a fa uns anys estava tancada per un mur de pedra que va ser substituït, el 1983, per l’actual reixa de ferro.